Det ha kan samt finnas en varningstecken gallande ett opassand forhallande