Forsavitt ni inte ager vunnit i dina relationer kan n minst