Mig lovade undertecknad sjalv att mi icke skulle bliv foralska darfor karlek