Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog in the nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa